Dwa bieguny

Jak możemy zobserwować, świat w którym żyjemy ma dwa bieguny: górny kreatywny oraz dolny destrukcyjny. Prawo naturalne jest górnym biegunem, natomiast PRAWO STANOWIONE, jest dolnym biegunem. PODMIOTY DOLNOBIEGUNOWE mają nazwy pisane z samych dużych liter: RZECZPOSPOLITA POLSKA, UNIA EUROPEJSKA, NATO. iSTOTNE jest to, że osoby żywe reprezentujące te PODMIOTY DOLNOBIEGUNOWE mogą w wydawaniu WYROKÓW, DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, POSTANOWIEŃ kierować się bardziej górnobiegunowo - prawo naturalne (sprawiedliwość) , lub dolnobiegunowo: PRAWO STANOWIONE.

Podobnie jest z kwestiami związanymi z RELIGIAMI. RELIGIE mówią o DUSZOWOŚCI czyli o kwestiach karmy, czyśćca, kary za tak zwane błędy GRZECHY. Natomiast sama duchowość jest odczuciem wewnętrznym, wiedzą, a nie WIARĄ, podnoszeniem świadomości i z RELIGIAMI nie ma nic wspólnego. Przykładem jest państwo WATYKAN, które ma swój bank, prowadzi wszelkiego rodzaju biznesy, ale to nie jest górny biegun, a jego dolna DESTRUKCYJNA część. Jednak ludzie żywi, również w RELIGIACH, mogą się kierować bardziej górnobiegunową duchowością, a mniej RELIGIAMI.

RELIGIE, bzdury, bajki, które wpaja się wcielonym istotom, aby BRAMY do ZIEMSKIEGO ZNOJU, mogły mieć nad nimi władze. Wcielone istoty są składane w OFIERZE wymyślonym BOGOM, W tak zwanej BIBLII, ABRAHAM miał złożyć OFIARĘ ze swojego syna. Wcześniejszym BOGOM, EGREGOROM, również składano OFIARY z wcielonych istot. Teraz robi się to symbolicznie poprzez CHRZEST lub OBRZEZANIE, cel jest ten sam: zapewnić przebłaganie BÓSTWA - EGREGORA i zapewnienie jego życzliwości dla PARY składającej OFIARĘ.

Przynależność do SPOŁECZEŃSTWA PRAWA odbywa się poprzez akt przypisania nowo narodzonego dziecka do SPOŁECZEŃSTWA PRAWA i nadania mu w URZĘDZIE STANU CYWILNEGO statusu FIRMY, która podlega PRAWU RZYMSKIEMU oraz PRAWU MORSKIEMU, która jest kontrolowane przez tak zwanych URZĘDNIKÓW, oraz główne WŁADZE USTAWODAWCZE oraz WŁADZE WYKONAWCZE. Przynależność do SPOŁECZEŃSTWA RELIGIJNEGO odbywa się poprzez akt OBRZEZANIA, w przypadku JUDAIZMU oraz WYZNAŃ ISLAMSKICH, w przypadku WYZNAŃ JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKICH jest to tak zwany CHRZEST.

Kontynuacją przynależności do SPOŁECZEŃSTWA PRAWA jest udział w tak zwanych WYBORACH. Bez względu na kogo głosujesz, popierasz ideologię SPOŁECZEŃSTWA PRAWA i oddajesz się we władanie przedstawicieli tego SPOŁECZEŃSTWA PRAWA. Ma to miejsce poczynając od PLEBEJSKICH SPOŁECZEŃSTW np. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, Stopień wyżej są to SPOŁECZEŃSTWA GMINNE, SPOŁECZEŃSTWA MIEJSKIE, SPOŁECZEŃSTWA WOJEWÓDZKIE, a potem w kolejności to SPOŁECZEŃSTWO KORPORACJI RZECZPOSPOLITA POLSKA, jak również SPOŁECZEŃSTWO KORPORACJI UNIA EUROPEJSKA.

Źródłem dla PRAWA MORSKIEGO jest PRAWO RZYMSKIE. Imiona oraz nazwiska pisane są z DUŻYCH LITER w tak zwanych DOWODACH OSOBISTYCH KORPORACJI zwanej RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz w innych KORPORACJACH. W tak zwanych DOWODACH OSOBISTYCH, żywe osoby, nie mają statusu: osoba żywa człowiek, mają status jako PRZEDMIOT: Capitis Deminutio Maxima (dosłownie: największe umniejszenie osobowości) – zmiana status libertatis osoby wolnej, na status PRZEDMIOTU (NIEWOLNIKA).

Kontynuacją przynależności do SPOŁECZEŃSTWA RELIGIJNEGO jest utożsamianie się z taką przynależnością poprzez nazwanie siebie MUZUŁMANINEM, ŻYDEM, CHRZEŚCIJANINEM, KATOLIKIEM, LUTERANEM, PROTESTANTEM itd. Dodatkowo poprzez uczestnictwo w tak zwanych OBRZĘDACH RELIGIJNYCH ludzie oddają się bardzo często BAŁWANOCHWALSTWU. Bałwan to ulepiona ze śniegu kukła, której forma jest nietrwała i jest tworem ludzkich rąk. Bałwan – słowo wspólne wszystkim językom słowiańskim, określające posąg bóstwa obdarzony czcią, czyli IDOLA. U Słowian zachodnich występuje ono w formie bałwan, zaś u południowych i wschodnich bałwan. Wyraz ten został zapożyczony z sanskrytu bala (siła, moc) plus przyrostek -van oznaczający posiadanie, a więc etymologiczne „bałwan" znaczy „silny", „potężny".

© Bezograniczen.org 2013-2022-według kalndarza gregoriańskiego WAYKAŃSKIEGO